1. Để đăng ký các gói dịch vụ miễn phí trên Zetamail, bạn cần theo các bước sau:


Trước khi đăng ký Bạn có thể xem trước bảng báo giá phần mềm email marketing  hoặc   đăng ký phần mềm gửi email marketing miễn phí  gửi 100 email và làm theo các bước hướng dẫn trong video sauCHI TIẾT CÁC THỰC TẾ:


Bước 1:  Bạn đăng nhập vào  https://www.zetamail.vn/  và nhấp vào đăng ký nút dùng thử
Bước 2:  Điền đầy đủ các biểu mẫu yêu cầu thông tin. Chú ý bạn cần nhập Captcha và Đồng ý điều khoản của dịch vụBước 3: Thông báo từ Zetamail, mở đăng ký thư đăng ký để kích hoạt tài khoản của bạn 


Mở hòm thư đăng ký tài khoảnClick vào link bên dưới để xác minh

Bước 4: Tạo mật khẩu cho tài khoản Bước 5:  Truy cập vào  https://app.zetamail.vn/


Account name and password is your email information and your password register is the start up.

 Chúc bạn đăng ký thành công