Zetamail ngăn cấm tuyệt đối việc sử dụng website, phần mềm hoặc dịch vụ của Zetamail từ bất cứ bên nào mà bên đó có tham gia vào, hoặc đăng bài lên website của bên đó những nội dung liên quan đến, phân phối, cung cấp, hiển thị, thực hiện, lôi kéo, thể hiện và/hoặc bán hoặc cho thuê (có thể dùng được) bất kỳ một trong cái sau đây (“Nội Dung Bị Cấm”):

  1. Nội dung khiêu dâm, ảnh khoả thân, cờ bạc trực tuyến; hàng hoá, dịch vụ bất hợp pháp; 
  2. Các sản phẩm giả mạo hoặc lừa đảo.
  3. Danh sách email, cung cấp danh sách email, newsgroup, hoặc các địa chỉ email rác.
  4. Nội dung hoặc tài liệu lợi dụng hoặc có hại cho trẻ em dưới 18 tuổi.
  5. Bất kỳ nội dung có dấu hiệu đánh cắp thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin riêng tư.
  6. Những nội dung: trái pháp luật; gây phản cảm, phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc, thù hận hoặc thô tục quá mức, bôi nhọ, nói xấu, quá bạo lực, đe dọa, quấy rối;Virus, sâu, mã độc và/hoặc Trojan.
  7. Nội dung vi phạm bất kỳ tài sản trí tuệ, đạo đức hay quyền riêng tư của bên thứ ba.
  8. Việc gửi email không được phép của người nhận hay “thư rác” là BỊ CẤM. 

Nội dung có thể được coi là Nội Dung Bị Cấm bởi Zetamail, tùy theo sự xuy xét của Zetamail. Zetamail duy trì quyền cấm sự dụng website, phần mềm hoặc/và dịch vụ của Zetamail bởi bất cứ bên nào, tùy theo sự suy xét của Zetamail.

Tài liệu này có thể thay đổi theo thời gian. 


Hãy liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào.