Dành người nhận email, các ISP, Quản trị viên của các Blacklist


Zetamail có một Chính Sách Chống Thư Rác nghiêm ngặt. Tài khoản của người dùng sẽ bị chấm dứt nếu họ gửi đi các email không được phép của người nhận. Xin hãy thông báo bất kỳ nghi ngờ vi phạm nào về hòm thư support@zetamail.vn.

Các ISP và Quản trị viên của các Blacklist cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua support@zetamail.vn, xin hãy chuyển tiếp cho chúng tôi toàn bộ email vi phạm, bao gồm cả phần header. Nếu được, hãy dừng nhận tin bằng cách dùng đường link ở cuối email khi bạn không muốn nhận thêm email từ người gửi. 

Chúng tôi sẽ có hành động thích hợp đối với người gửi email vi phạm theo đúng chính sách này.


Đối với người dùng Zetamail


Tất cả những người dùng phần mềm Zetamail đều phải đồng ý chỉ gửi đi các bản tin email được phép của người nhận khi đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Điều này có nghĩa là tất cả email của người nhận đều phải đã xác nhận opt-in với cá nhân hoặc tổ chức gửi email.

Việc opt-in có thể thực hiện thông qua hình thức form đăng ký trên website, form đăng ký điện tử tại một địa điểm, hoặc bản đăng ký vật lý (trên giấy hoặc các chất liệu khác). Bất kì form đăng ký opt-in nào cũng nên có mô tả rõ ràng về những thứ sẽ được gửi và mức độ thường xuyên gửi. Các danh sách đi mua không được sử dụng trong hệ thống Zetamail, bất kể nguồn gốc hoặc tình trạng cho phép. Ngoài ra, Zetamail cũng đưa ra các điều kiện khi bạn gửi một chiến dịch email marketing. Với mỗi chiến dịch email marketing, bạn cần đảm bảo tỉ lệ email hỏng dưới 7%. Điều này giúp Zetamail xây dựng dịch vụ email marketing ngày càng chất lượng hơn và đem tới hiệu quả thực sự cho khách hàng. 

Tỉ lệ email hỏng sẽ thay đổi theo thời gian theo mục 4 của Quy định sử dụng Email marketing của Zetamail