I. Tại sao cần cá nhân hóa email?

Cá nhân hóa email (ví dụ: "chào John" thay vì "Chào bạn") giúp tăng tỷ lệ mở lên 650%
 • Tạo một sự gần gũi và tương tác giữa người gửi & khách hàng. 
 • Bạn càng cá nhân hóa Email của bạn bao nhiêu thì càng nhiều phản hồi từ phía người nhận đến với bạn bấy nhiêu. Càng có nhiều doanh số và phản hồi góp ý cho bạn bấy nhiêu.


Với sự hỗ trợ của phần mềm Email marketing Zetamail, bạn không cần phải "cặm cụi" soạn từng email cho mỗi khách hàng. Chỉ cần soạn 1 email duy nhất và chèn trường tham biến (ứng với các thông tin bạn muốn cá nhân hóa), bạn có thể gửi đồng loạt email đó tới tệp khách hàng mục tiêu.


Trên hệ thống, có sẵn các trường thông tin sau:

 • Tên danh sách liên hệ
 • Link hủy đăng ký
 • Địa chỉ email liên hệ
 • Link xác nhận email
 • Ngày đăng ký
 • Ngày hôm nay
 • Link tới phiên bản web của email
 • Link đến lưu trữ danh sách liên hệ
 • Tên công ty
 • Địa chỉ công ty
 • Số điện thoại công ty

hoặc bạn có thể thêm trường tham biến để cá nhân hóa những trường thông tin phù hợp với yêu cầu và mục đích. 

II. Video hướng dẫn sử dụng tính năng cá nhân hóaBạn tham khảo bài viết 3 bước cá nhân hóa email