Đã khi nào bạn mở một hòm thư và nhận được các email chứa nội dung thông tin như: 

" Chào bạn <tên bạn > Chào mừng bạn đến với trang Web/ Chào mừng bạn đến với khóa học…" 


Khi đọc những dòng mail như này, bạn sẽ cảm thấy phải chăng người gửi họ đã ngồi soạn email và gửi đến từng khách hàng một. Điều đó cũng có thể xảy ra, thế nhưng với một danh sách đến 1000 khách hàng thì điều đó có khả thi hay không nhỉ? Và người gửi (cá nhân hoặc doanh nghiệp) họ đã có chiến thuật gì để cải thiện được quỹ thời gian và tăng hiệu quả đạt được (Ở đây được hiểu là người dùng họ sẽ kích vào thư và đọc nội dung).


Đọc những bài viết sau của chúng tôi để tìm hiểu nhiều hơn cách ứng dụng Email marketing đem lại trải nghiệm tuyêt vời cho khách hàng:

         

Tại sao cần cá nhân hóa email?


Mục đích của cá nhân hóa email là nhằm tạo một sự gần gũi và tương tác giữa người gửi và khách hàng. Bạn càng cá nhân hóa Email của bạn bao nhiêu thì càng nhiều phản hồi từ phía người nhận đến với bạn bấy nhiêu. Điều này có nghĩa là càng có nhiều doanh số và phản hồi góp ý cho bạn.

Với Zetamail bạn có thể tạo thêm cách trường thông tin như Họ và tên, tuổi, giới tính hoặc lựa những trường thông tin sẵn có phù hợp với yêu cầu và mục đích. Những trường thông tin đó có thể dựa trên những tiêu chí như : 

  • Những người đăng ký mới (từ tháng 2/2015 đến nay)
  • Những người đăng ký có hộ khẩu ở Hà Nội
  • Những người đăng ký có thu nhập từ...(triệu) đến...(triệu)
Điều quan trọng của Marketing qua email là việc sử dụng các công cụ sẵn cho email của bạn thích hợp và hấp dẫn với người đăng ký nhất có thể và sử dụng những vùng tùy chỉnh của Zetamail để cá nhân hóa email, đem lại cho bạn những hiệu quả và lựa chọn tốt nhất.


Quản lý các trường tham biến

 +  Lựa trường tham biến


+   Chọn các trường tham biến hiển thị


Nội dung động khi chèn hiển thị

Để tìm hiểu rõ hơn về các thao tác. Bạn tham khảo bài viết 3 bước cá nhân hóa email