Việc sử dụng chức năng này cho phép bạn lưu giữ lại thông tin liên hệ của người Chat, qua đó thực hiện việc các chiến dịch gửi email phù hợp.


Điều kiện sử dụng:

1. Khách hàng phải có tài khoản Zetamail ( zetmail.vn )

2. Khách hàng phải có tài khoản Subiz  ( subiz.com )

3. Khách hàng phải tích hợp CHAT BOX của Subiz trên website


Hướng dẫn chỉ với 3 bước như sau:


Bước 1:

Bạn đăng nhập vào tài khoản trên Zetamail để lấy mã bảo mật ( Secret key ) dành riêng cho tài khoản của bạn.

blob1474518991853.png


Bước 2: 
Đăng nhập trên Subiz  để tiến hành cấu hình tài khoảnblob1474518991862.png


Bước 3:

Tạo 1 cuộc chat mới - đóng cuộc chat  để thông tin được lưu và kiểm tra danh sách trên Zetamail ( lưu ý: liên hệ chỉ được lưu khi người chat nhập email của họ khi chat với Bạn )Tên danh sách đã được lưu: