Cách gán mã HTML vào trình soạn thảo văn bản của ZetaMail


Cách 1: copy paste nội dung HTML CỦA BẠN VÀO ĐÂY hoặc bạn có thể tải lên 1 file HTML từ máy tính

Cách 2: BẠN CÓ THỂ SAO CHÉP HTML CỦA 1 MẪU WEBSITE CÓ SẴN


- CÁCH EDIT NỘI DUNG TỪ CÁC MẪU CÓ SẴN MÀ KHÔNG LÀM LỖI FONT