CÁCH GÁN MÃ HTML VÀO TRÌNH SOẠN THẢO VĂN BẢN CỦA ZETAMAIL 


Cách 1: Copy paste nội dung HTML của bạn vào hoặc bạn có thể tải lên 1 file HTML từ máy tính

Cách 2: Bạn có thể sao chép HTML của 1 mẫu website có sẵn