Rất nhiều khách hàng muốn có một trang đích riêng (Langding Page) để hướng người dùng mua hàng.

Với tính năng này bạn có thể:

1. Tích hợp form đăng ký nhận tin từ ZetaMail để thu thập phản hồi khách hàng.

2. Dùng nó thay thế cho một website riêng của bạn.

3. Hướng người dùng mua hàng ngay trên Email hay trang Đích tạo trên ZetaMail của bạn.


Dịch vụ email marketing ZetaMail: https://www.zetamail.vn

Xem thêm hướng dẫn sử dụng: https://zetaitc.freshdesk.comTham khảo thêm: