Chức năng lọc danh sách khách hàng sẽ giúp người dùng tối ưu hơn trong việc lên kế hoạch gửi Email Marketing. Để LỌC những khách hàng đã mở bất kỳ một chiến dịch nào đó, "đã click" vào một link nào đó, hoặc đơn giản là lọc những email chưa từng mở bất kỳ một chiến dịch nào... Zetamail hỗ trợ bạn thực hiện điều đó đơn giản nhất. 

Chức năng Lọc phục vụ 3 nhu cầu:


1. Lọc khách hàng để Gửi 1 chiến dịch Email tới họ theo tiêu chí tìm kiếm2. Xuất liên hệ theo tiêu chí


3. Phân nhóm danh sách