Bạn có thể thoải mái gửi số lượng email trong tháng mà không bị giới hạn cho đến khi bạn sử dụng hết số lượng email đã đăng kí.

Ví dụ: Bạn đăng kí gói gửi 5000 email/tháng cho 1 năm, tổng số mail bạn được gửi là 60000 email trong vòng 1 năm. Mỗi tháng bạn có thể gửi 5000 email hoặc 6000-7000 email, miễn sao không vượt quá số lượng  60000 email của bạn.


Xem thêm: Đăng kí tài khoản dùng thử 

Hướng dẫn thanh toán: tại đây