Bạn có thể dùng file PDF để làm email quảng cáo, trong trường hợp này bạn có thể làm theo 2 cách:


Cách 1: Chuyển file PDF về định dạng ảnh .jpg/ .jpg/.png và ínsert như file ảnh bình thường


Cách 2: Đính kèm thành một dạng tệp tin trên Zetamail ( với điều kiện file PDF không quá 1mb)

Lưu ý: Nếu email chỉ có hình ảnh thì một số trình duyệt mail như outlook, thunderbird hoặc email trên điện thoại di động mặc định không hiển thị ảnh. Nên chèn thêm dòng hành động: “ Nếu bạn không xem được ảnh, vui lòng nhấp vào đây”.....


Cách 3: nếu định dạng file lớn hơn 1mb bạn có thể Thêm nó trên các dịch vụ sao lưu dữ liệu lớn miễn phí như Google Driver ( Khuyến khích dùng ), dropbox và gán liên kết chia sẻ file trong Email. 


Bạn có thể xem thêm hướng dẫn sử dung trình soạn thảo trên zetamail ở đây.