Địa chỉ bạn đăng kí là tài khoản của bạn trên Zetamail để đăng nhập vào ứng dụng. Địa chỉ gửi có thể là địa chỉ bạn đăng kí hoặc bạn có thể đổi sang một địa chỉ khác.

Bạn hoàn toàn có thể thêm nhiều địa chỉ gửi khi gửi một chiến dịch mới. 

Xác minh tài khoản qua Amazon: Xem hướng dẫn tại đây

Đăng kí tài khoản dùng thử: tại đây