Để biết chiến dịch của bạn sẽ vào hòm thư nào của Gmail, bạn nên gửi chiến dịch đến danh sách test.

Trong danh sách test chứa từ 3-5 địa chỉ email của bạn, từ đó bạn có thể biết gần như chính xác thư của bạn gửi sẽ đến thư mục nào của Gmail.

Tất cả các hệ thống email marketing hiện nay kể cả VN hay nước ngoài đều chỉ có thể thống kê được người Mở email, người nhấp link, những email bị hỏng và số lượng người Report thư là Spam. 

Việc thư gửi vào inbox hay spam là phân loại riêng của các ESP như Gmail, .. và họ không thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ email marketing như Zetamail hay bất cứ bên nào khác về thông số này, do vậy chỉ có thể đo đếm dựa trên tỷ lệ mở và nhấp link thôi.

Thường thì nếu email bị Spam, tỷ lệ mở email sẽ dưới 1%, ngoài ra bạn có thể chèn thêm 1 số email của bạn vào trong chiến dịch khi gửi để xác nhận lại xem nội dung chiến dịch bạn gửi đi sẽ vào thư mục nào.

Trong báo cáo thống kê gửi email của Zetamail khá chi tiết về các thông số như tỷ lệ mở, tỷ lệ nhấp link, Báo trả lại ( mail hỏng ) , và hủy đăng ký.

Các bước kiểm tra trước khi gửi email để tránh SPAM, xem tại đây.

Đăng kí tài khoản dùng thử, tại đây!

Mọi vấn đề cần giải đáp liên hệ với chúng tôi tại trang chủ của Zetamail hoặc hotline.