Bạn đang muốn xuất danh sách data của mình từ trên hệ thống của Zetamail ra, bạn có thể thực hiện theo các bước đơn giản sau: 

Phần 1: Xuất tất cả các liên hệ trong danh sách 

Bước 1: Kiểm tra chính xác danh sách có bao nhiêu liên hệ 

Bước 2: Xuất liên hệ theo trình tự sau

  • 2.1 : Vào phần quản lý liên hệ chọn Xuất liên hệ ra file  • 2..2 Chọn danh sách cần xuất file liên hệ rồi ấn Tiếp


  • 2.3 Chọn định dạng tệp tin (CSV, Excel, XML) rồi ấn Next


  • 2.4 Chọn bắt đầu xuất file


  • 2.5 Tải file về và lưu file 


Vậy là bạn đã hoàn thành việc xuất file data từ hệ thống Zetamail!


Phần 2: Xuất file liên hệ theo tiêu chí

Bước 1: Kiểm tra chính xác danh sách có bao nhiêu liên hệ


Bước 2: Xuất liên hệ theo trình tự sauSau khi click vào phần tùy chọn tìm kiếm và chọn danh sách => Bấm Tiếp 

Sau khi đã chọn các tiêu chí lọc email => Bấm Next

=> Sau đó bấm Next


  Vậy là bạn đã hoàn thành việc xuất file data từ hệ thống Zetamail!

Cảm ơn bạn đã sử dụng và tin tưởng sử dụng dịch vụ của Zetamail!

Mọi vấn đề thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang chủ của Zetamail hoặc số điện thoại Hotline!