Bạn đang muốn xuất danh sách data của mình từ trên hệ thống của Zetamail ra, bạn có thể thực hiện theo các bước đơn giản sau: 

Bước 1: Vào mục danh sách chọn Tất cả các danh sách liên hệ

Bước 2: Xuất liên hệ theo trình tự sau

  • 2.1 : Click chọn danh sách cần xuất file  • 2..2 Chọn một hành động sau đó chọn Xuất liên hệ ra file rồi click Go  • 2.3 Chọn định dạng tệp tin (CSV, Excel, XML) rồi ấn Next


  • 2.4 Chọn bắt đầu xuất file


  • 2.5 Tải file về và lưu file Vậy là bạn đã hoàn thành việc xuất file data từ hệ thống Zetamail!
Vậy là bạn đã hoàn thành việc xuất file data từ hệ thống Zetamail!

Cảm ơn bạn đã sử dụng và tin tưởng sử dụng dịch vụ của Zetamail!

Mọi vấn đề thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang chủ của Zetamail hoặc số điện thoại Hotline!