Trong một số trường hợp, thư gửi đến khách hàng trên trình duyệt Gmail hình ảnh hiển thị tốt, nhưng trên trình duyệt Outlook thì không hiển thị. Nguyên nhân có phải từ hình ảnh , hay do quá trình gửi hay từ nguyên nhân nào khác? Theo như hướng dẫn hỗ trợ của Microsolf  : "Chặn hình ảnh có thể giúp bảo vệ máy tính của bạn. Microsoft Outlook được định cấu hình theo mặc định để chặn tải xuống hình ảnh tự động từ InternetTuy nhiên, bạn có thể bỏ chặn các ảnh mà bạn cho là an toàn để tải xuống."


Có thể thấy, việc thư không hiển thị ảnh trên Outlook là một điều hiển nhiên, vì đây là cài đặt mặc định dành cho tất cả các tài khoản Outlook. 

Nguyên nhân chủ yêu Microsolf cài chế độ chặn hiển thị làm mặc định vì:

  • Giúp bạn tránh xem tài liệu có khả năng xúc phạm (khi nội dung bên ngoài được liên kết với thư).

  • Giúp giữ mã độc hại làm hỏng dữ liệu trên máy tính của bạn.

  • Cho phép bạn quyết định — đặc biệt nếu bạn đang sử dụng kết nối băng thông thấp — liệu một hình ảnh cụ thể có đảm bảo thời gian và băng thông cần thiết để tải xuống hay không.

Xem chi tiết tại đây!

Để hiển thị hình ảnh trong thư đó, cần thao tác theo các bước sau:


để hòm thư Outlook có thể hiển thị tất cả các hình ảnh, chỉ cần thay đổi trong phần cài đặt của chính Outlook đó.


Đối với Outlook 2010, 2013, 2016 cần thay đổi như sau:

  1. Trên tab  File , chọn Options > Trust Center .

  2. Trong Microsoft Outlook Trust Center , bấm  Trust Center Settings .

  3. Bỏ chọn hộp kiểm Don't download pictures automatically in HTML e-mail messages or RSS items .


Đối với Outlook 2007 cần thay đổi như sau:

  1. Trên menu Tools  , bấm Trust Center > Automatic Download .

  2. Bỏ chọn hộp kiểm Don't download pictures automatically in HTML e-mail messages or RSS items .

 

Qua đây, việc thư gửi đến hiển thị ảnh tốt trên trình Gmail nhưng trên trình Outlook lại không hiển thị, vì nguyên nhân là do cài đặt của hòm thư nhận email.


Để tìm hiểu nhiều hơn về dịch vụ Email Marketing của Zetamail vui lòng truy cập Trang chủ Zetamail.

Zetamail cảm ơn quý khách hàng luôn tin tưởng và sử dụng dịch vụ!