Bạn đang muốn xuất liên hệ từ hệ thống của zetamail theo một số tiêu chí: lượt mở, lượt click, hủy nhận tin, email bị trả lại ,...

Bạn có thể thực hiện xuất các danh sách theo các bước cụ thể sau:

Bước 1:  Vào phần Xuất liên hệ ra file và lựa chọn xuất liên hệ theo tính năng "Lọc liên hệ từ danh sách đã chọn"


Bước 2: Chọn tiêu chí cần phân loại

2.1 Tiêu chí theo trạng thái hoạt động của liên hệ: hoạt động, bị trả lại, hủy đăng ký

2.2 Tiêu chí : Ngày thêm, lượt click, lượt mở

Sau khi lựa chọn xong các tiêu chí, bạn bấm " Tiếp"


Bước 3: 

Sau đó bấm "Tiếp"


Bước 4:


Bước 5:  Tải danh sách về máy


Lưu ý: File tải về là file đuôi .csv nên để xem được dễ dàng hơn bạn có thể cho file lên google drive và mở ra dưới dạng Trang tính để xem được rõ ràng hơn.

Zetamail cảm ơn bạn đã quan tâm và sử dụng dịch vụ của chúng tôi!