Bạn đang muốn xuất liên hệ từ hệ thống của zetamail theo một số tiêu chí: lượt mở, lượt click, hủy nhận tin, email bị trả lại ,...

Bạn có thể thực hiện xuất các danh sách theo các bước cụ thể sau:

Bước 1: Vào mục danh sách chọn Tất cả các danh sách liên hệ


Bước 2: Xuất liên hệ theo trình tự sau

  • 2.1 : Click chọn danh sách cần xuất file

  • 2..2 Chọn một hành động sau đó chọn "Xuất liên hệ ra file theo điều kiện" rồi click Go

Bước 2: Chọn tiêu chí cần phân loại

Nếu muốn xuất tất cả liên hệ trong danh sách

- Bỏ qua các trường thông tin -> nhấn tiếp


Nếu muốn xuất danh sách theo tiêu chí, chọn các tiêu chí phù hợp:

2.1 Tiêu chí theo trạng thái hoạt động của liên hệ: hoạt động, bị trả lại, hủy đăng ký

2.2 Tiêu chí : Ngày thêm, lượt click, lượt mở

Sau khi lựa chọn xong các tiêu chí, bạn bấm " Tiếp"


Bước 3: 

Chọn định dạng file CSV sau đó bấm "Next"


Bước 4: Theo dõi quản lý xuất file

- Chọn "Đến màn hình quản lý xuất file" hoặc vào mục "Danh sách" -> "Quản lý nhập/nhập file" để theo dõi quá trình xuất file


Bước 5:  Tải danh sách về máy

- Khi trạng thái đã chuyển thành "Hoàn thành" -> chọn "Download" để tải file về máy


Video hướng dẫn:Chúc các bạn thành công!

Zetamail cảm ơn bạn đã quan tâm và sử dụng dịch vụ của chúng tôi!