Gửi quý khách hàng,


Để tăng thêm trải nghiệm người dùng khi sử dụng công cụ email marketing ZetaMail.


Nhóm kỹ thuật có cập nhật 1 số thay đổi trong hiển thị trên giao diện như sau. ( vui lòng xem hình ảnh dưới đây )
Để tạo danh sách liên hệ:Trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ email marketing của ZetaMail