Zetamail xin gửi tới quý khách hàng video hướng dẫn chi tiết soạn thảo trên trình Kéo - Thả trên Zetamail:
Sau khi chọn khối phù hợp, quý khách hàng sẽ chọn nội dung thích hợp để kéo- thả vào khối.

Zetamail xin gửi tới quý khách hàng hướng dẫn soạn thảo nội dung trên trình soạn thảo kéo - thả:

1.Hình ảnh 

2. Văn bản

3. Nút bấm

4. Đường kẻ 

5 Mạng xã hội

Phần I: Soạn thảo Hình ảnh

Bước 1: Chèn hình ảnh vào nội dung

Bước 2: Chỉnh sửa hình ảnh

Hiện tại, trên trình soạn thảo Kéo - thả có thể chỉnh sửa hình ảnh:
1. Văn bản thay thế ( trong trường hợp hình ảnh không hiển thị được sẽ hiện văn bản thay thế hình ảnh)

2. Thay đổi màu nền

3. Thay đổi vị trí của ảnh ( trái, phải , giữa)

4. Thay đổi kích thước của ảnh

5. Chèn link vào ảnh

6. Chỉnh sửa khoảng cách ngoài 

Tất cả các phần chỉnh sửa này hiển thị tab bên phải trình soạn thảo kéo - thả


Phần II: Chèn văn bản vào nội dung

Bước 1: Soạn thảo nội dung 

Trong trình soạn thảo nội dung , khách hàng có thể:

1. Soạn tay nội dung

2. Copy - paste nội dung

3. Copy code HTML 

Bước 2: Chỉnh sửa nội dung văn bản

Zetamail cho phép khách hàng sửa nội dung văn bản gồm:

1. Chỉnh sửa cơ bản văn bản: căn lề, thay đổi kích thước chữ, thay đổi font chữ, màu chữ....

2. Đánh dấu tự động

3. Kẻ bảng 

4. Thêm trường tham biến

5. Thêm link đính kèm (bôi đen đoạn cần gán link và bấm vào biểu tượng gán link)

6. Giãn dòng

7. Chỉnh sửa khoảng cách

8. Màu nền văn bản

Phần III: Thêm Nút bấm vào nội dung

Bước 1: Thêm nút bấm vào trình soạn thảo kéo - thả 

Bước 2: Chỉnh sửa nút bấm

Zetamail cho phép chỉnh sửa nút:

1. Màu sắc nút 

2. Chỉnh sửa cơ bản chữ trong nút

3. Độ rộng của nút

4. Viền, bo nút

5.  Link đính kèm 

6. Vị trí của nút (trái , phải ,giữa)

7. Màu nền 

Phần IV: Thêm Đường kẻ vào nội dung

Bước 1: Thêm nội dung " Đường kẻ" vào trình soạn thảo

Bước 2: Chỉnh sửa 

Zetamail cho phép chỉnh sửa phần đường kẻ:

1. Màu đường kẻ

2. Độ dày của đường kẻ

3. Chiều dài của đường kẻ

4. Màu nền 

5. Kiểu đường kẻ

Phần 5: Thêm phần mạng xã hội vào nội dung

Bước 1: Thêm "Mạng xã hội" vào trình soạn thảo

Bước 2: Chỉnh sửa nội dung " Mạng xã hội"

Zetamail cho phép người dùng chỉnh sửa :

1. Màu sắc hiển thị mạng xã hội

2. Thêm, bớt các mạng xã hội

3. Thêm link liên kết

4. Thay đổi vị trí của của mạng xã hội

5. Khoảng cách giữa các biểu tượng

6. Màu nền

Trên đây là một số hướng dẫn cơ bản trình soạn thảo kéo - thả mới của Zetamail 

Zetamail trân trọng cảm ơn!