I. Xác thực email là gì?

Xác thực email là  quá trình xác minh danh sách địa chỉ email là chính xác, hợp lệ, có thể gửi và an toàn để gửi hay không - mà không cần gửi email thực. Đây là bước thiết yếu, cần được thực hiện thường xuyên trước khi gửi chiến dịch email marketing.


II. Tại sao nên xác thực email trước khi gửi?

  • Làm giảm tỷ lệ email sai, tránh trường hợp email bị trả lại. 
  • Tăng khả năng phân phối email vào hộp thư đến.
  • Cung cấp một kết quả chính xác và tăng chỉ số ROI của chiến dịch email marketing


III. Tính năng xác thực email của phần mềm Zetamail 

Tính năng xác thực email của phần mềm Zetamail sẽ giúp bạn làm sạch danh sách email với cơ chế 3 bước lọc, bao gồm:

  • Lần 1: Lọc dựa trên bộ lọc lịch sử các email hỏng và không tồn tại, email kém chất lượng đã được lưu trữ trên Zetamail.
  • Lần 2: Lọc dựa trên Tính năng xác thực email với độ chính xác 95%+
  • Lần 3: Sau khi email gửi đi, Zetamail có cơ chế tái xác nhận, cập nhật dựa trên kết quả trả về của ESP, độ chính xác ~ 99%


Để nâng cao tỷ lệ chính xác của quy trình xác thực, Zetamail kết hợp API với các nhà cung cấp uy tín như QuickVerify


IV. Video hướng dẫn

    Dưới đây là video hướng dẫn sử dụng tính năng xác thực email của phần mềm Zetamail:Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 0868.088.864 (Zalo)