Chỉ cần Tìm - Chọn 1 hình bạn muốn và Paste ( Ctrl+v ) nó vào trong nội dung email