Để hỗ trợ Khách hàng sử dụng thuận tiện và kiểm soát được số liên hệ trong danh sách của mình, hiện Zetamail có cơ chế tính hạn ngạch nhập lên hệ thống tùy theo các gói kích hoạt theo như sau:


Cụ thể:

 • Khi mua gói 5.000 email -> Hạn ngạch nhập lên 10.000 liên hệ .

 • Khi mua gói 10.000 email -> Hạn ngạch nhập lên 20.000 liên hệ .

 • Khi mua gói 25.000 email trở lên -> Hạn ngạch nhập lên không giới hạn.


Tùy theo gói kích hoạt khách hàng có thể kiểm tra hạn ngạch của mình tại trang chủ

Cơ chế tính hạn ngạch nhập lên 

 • Khi mua gói dài hạn, hạn nhập mail sẽ phụ thuộc theo gói và tháng.


Gói 5.000 email

Gói mua

Hạn ngạch nhập

1 tháng

10.000 liên hệ

3 tháng

10.000 liên hệ

6 tháng

30.000 liên hệ

12 tháng

60.000 liên hệGói 10.000 email

Gói mua

Hạn ngạch nhập

1 tháng

20.000 liên hệ

3 tháng

30.000 liên hệ

6 tháng

60.000 liên hệ

12 tháng

120.000 liên hệ • Với những Khách hàng mua nhiều và tổng số lượng mail gửi >=25.000 email thì sẽ áp dụng cộng dồn hạn ngạch bằng với gói mua

Ví dụ:

 • Tháng đầu tiên mua gói 5000 email - hạn ngạch nhập lên 10.000 liên hệ

 • Tháng thứ 2 mua gói 5000 email - tổng hạn ngạch nhập lên 10.000 liên hệ

 • Tháng thứ 3 mua gói 10.000 email - tổng hạn ngạch nhập lên 20.000 liên hệ

 • Tháng thứ 4 mua gói 10.000 email - tổng hạn ngạch nhập lên là 30.000 liên hệ

            Với gói 25.000 mail

 • Tháng đầu tiên mua gói 25.000 email - hạn ngạch nhập không giới hạn

 • Tháng thứ 2 mua gói 5.000 email - tổng hạn ngạch nhập= 25000 + 5000 liên hệ = 30.000 liên hệ

               (trường hợp Khách hàng tháng đầu đã tải lên >30.000 liên hệ thì cần phải xóa bớt liên hệ cũ)


Cần tư vấn, hỗ trợ anh chị vui lòng liên hệ zalo 0868088864 hoặc 0985242894 để được giải đáp nhanh nhất.


Trân trọng.