Trong quá trình soạn thảo trình Kéo - Thả, bạn muốn cách muốn cách nhiều dòng để căn chỉnh theo đoạn văn mong muốn tuy nhiên khi ấn liên tiếp Enter và gửi đi thì chỗ cách dòng vẫn sát lại.


Hiển thị trong lúc soạn thảo
Hiển thị trong email


Trong trường hợp bạn đang gặp tình trạng này, hãy nhấn tổ hợp Shift + Enter để cách dòng và không bị co lại.

Hãy kiểm tra trước khi gửi bằng cách xem trước hoặc gửi test để chắc chắn nội dung đúng như ý nhé.