Trong trường hợp bạn có 2 (hoặc nhiều hơn 2 ) danh sách liên hệ khác nhau đã nhập trên thống Zetamail, giờ đây bạn muốn gộp 2 danh sách liên hệ này thành 1, hãy làm theo các bước sau đây:


Bước 1: Vào mục "Danh sách" -> chọn "Tất cả danh sách liên hệ"Bước 2


2.1
2.22.3


Lưu ý: - Khi chọn thao tác hợp nhất danh sách, hệ thống sẽ tạo thêm một danh sách mới hợp nhất từ hai danh sách cũ. Tuy nhiên, hai danh sách cũ vẫn sẽ được giữ nguyên và không bị mất đi sau khi hợp nhất.

           - Zetamail khuyến cáo khách hàng không nên xóa danh sách cũ sau khi đã hợp nhất danh sách mới. Vì nếu xóa danh sách cũ thì tất cả các báo cáo thống kê chiến dịch liên quan đến danh sách cũ cũng sẽ bị xóa.