Để gửi chiến dịch email marketing

Danh sách bao gồm những hướng dẫn cơ bản nhất để gửi chiến dịch email marketing trên phần mềm Zetamail.

Kiểm tra thông tin tài khoản người dùng
Sau khi tạo tài khoản trên hệ thống Zetamail, bạn muốn xem hoặc thay đổi các thông tin về tài khoản người dùng của mình. Hãy tham khảo các bước dưới đây: ...
Mon, 22 Tháng 11, 2021 at 1:49 CH
Hướng dẫn Gửi chiến dịch email và Kiểm tra lịch gửi chiến dịch
Trong bài viết này, Zetamail xin hướng dẫn bạn các bước để gửi 1 chiến dịch và theo dõi lịch gửi trên hệ thống của Zetamail. Tham khảo các bước dưới đây: ...
Mon, 22 Tháng 11, 2021 at 3:36 CH
Hướng dẫn đổi tên người gửi Email Marketing
Để thay đổi tên người gửi mail có 2 cách thực hiện như sau: Cách 1: Thay đổi tên hiển thị tài khoản - Đăng nhập vào hệ thống, chọn biểu tượng tài kh...
Mon, 15 Tháng 8, 2022 at 3:52 CH