Video

Video hướng dẫn 5 bước gửi một chiến dịch Email marketing hiệu quả trên Zetamail
Sau khi đăng ký dịch vụ email marketing của zetamail, để bắt đầu gửi một chiến dịch Email Marketing bạn chỉ mất vài phút để thao tác. Các thao tác không h...
Wed, 24 Tháng 4, 2019 at 2:08 PM
Hướng dẫn đăng ký gói dịch vụ miễn phí trên Zetamail
Để đăng ký gói dịch vụ miễn phí trên Zetamail bạn cần theo các bước sau: Trước khi đăng ký  Bạn có thể xem truoc bảng báo giá phần m...
Tue, 23 Tháng 4, 2019 at 11:44 AM
Video tutorial Create a Email Marketing campaign on Zetamail
Video tutorial Create a Email Marketing campaign on Zetamail Zetamail is happy to support! Team Support Zetamail
Tue, 26 Tháng 6, 2018 at 10:17 AM
Video tutorial on sending email campaigns on Zetamail
Video tutorial on sending email campaigns on Zetamail Team Support Zetamail
Mon, 3 Tháng 4, 2017 at 4:53 PM
Video tutorial to import contacts into Zetamail from Excel file
Video tutorial to import contacts into Zetamail from Excel file Zetamail is happy to support! Team Support Zetamail
Tue, 26 Tháng 6, 2018 at 10:17 AM