Email là một trong những hình thức tiếp thị duy nhất có thể cho bạn biết chính xác ai đã xem email của bạn và họ thấy nó khi nào. Khi bạn gửi đi một chiến dịch email, trong thời gian thực, bạn có thể thấy chính xác ai đang đọc email của bạn và ( nếu bạn có một website) họ đang click vào liên kết nào. Đây là một cách làm việc hiệu quả và mang tính giải phóng, và nó hoàn toàn có thể với dịch vụ Zetamail.


Với mỗi chiến dịch gửi đi, Zetamail sẽ giúp bạn thống kê đầy đủ các dữ liệu, thông tin quan trọng dưới dạng biểu đồ và đồ thị để đánh giá hiệu quả chiến dịch email đã gửi, cho phép bạn xác định hiệu suất của một chiến dịch. Bạn cũng có thể xuất tất cả các dữ liệu vào Excel thành bảng dễ dàng.


Zetamail theo dõi những số liệu thống kê quan trọng, bao gồm:

  • Số email được gửi đi - Xem chính xác có bao nhiêu email đã được gửi đi sau các địa chỉ email trùng lặp và xấu đã được gỡ bỏ khỏi danh sách của bạn.
  • Số email được mở - Xem có bao nhiêu người đã thực sử mở email của bạn
  • Số người hủy đăng ký - Một thực tế là có những người không còn đăng ký danh sách mail và họ không còn quan tâm. Xem danh sách có bao nhiêu không còn đăng ký từ danh sách của bạn.
  • Số email bị trả lại - Đôi khi một email không thể đến được người đăng ký đã định trước vì bất kỳ lí do gì. Những email này còn được gọi là Email bị trả lại và bạn có thể theo dõi xem có bao nhiêu địa chỉ email bị trả lại cho bất kỳ email nào mà bạn gửi đi.
  • Theo dõi liên kết - Xem bao nhiêu lần mỗi liên kết trong email của bạn được click, khi nào nó được click và bởi ai.


Bằng cách xem các thống kê này bạn sẽ thấy:

  • Có bao nhiêu email của bạn đã được gửi đi.
  • Bao nhiêu phần trăm số người đăng ký đã mở thư của bạn
  • Ai đã click vào một liên kết trong email của bạn và họ đã click vào liên kết nào.
  • Có bao nhiêu người đăng ký đã tự mình rút khỏi danh sách của bạn.

Sau đó bạn có thể sử dụng các báo cáo này để xác định khá nhiều thông tin hữu ích, gồm cả việc ngày và thời gian tốt nhất để gửi bản tin của bạn, sau đó bạn có thể dễ dàng biến những thông tin này thành cơ hội để phát triển kế hoạch marketing, bán hàng.


Bước 1: Chọn "Thống kê" -> "Thống kê chiến dịch"Bước 2: Chọn "Xem" chiến dịch cần theo dõi số liệuVideo hướng dẫnLưu ý:  Để số liệu thống kê được theo dõi 1 cách chính xác nhất, cần đợi khoảng từ 3-5 ngày kể từ khi bắt đầu chiến dịch để người nhận có thời gian tương tác với mail.