Theo dõi Báo cáo thống kê chiến dịch gửi Email Marketing

Theo dõi và thống kê đầy đủ chiến dịch email
Email là một trong những hình thức tiếp thị duy nhất có thể cho bạn biết chính xác ai đã xem email của bạn và họ thấy nó khi nào. Khi bạn gửi đi một chiến d...
Mon, 31 Tháng 7, 2023 tại 9:36 SA
Cách Xuất file báo cáo thống kê trên Zetamail
PHẦN I. XUẤT FILE DẠNG EXCEL Bước 1: Vào phần Thống Kê -> Thống kê chiến dịch, chọn chiến dịch cần xuất file Bước 2: Chọn “Xuất” chiến dịch ...
Mon, 31 Tháng 7, 2023 tại 9:38 SA
Sau bao lâu thì có được báo cáo thống kê chính xác nhất?
Báo cáo thống kê không thể có ngay sau gửi chiến dịch email marketing, mà cần chờ đợi trong 2-3 ngày ngày để có được kết quả cuối cùng. Điều này rất dễ ...
Tue, 18 Tháng 6, 2019 tại 11:07 SA
Cơ chế thống kê email marketing: mở email & nhấp link
Việc theo dõi mở email và nhấp link là vô cùng quan trọng bởi nó đem về dữ liệu khách hàng ngầm định cho các nhà tiếp thị. Đồng thời là con số khách quan ph...
Fri, 29 Tháng 1, 2021 tại 11:18 SA