Theo dõi Báo cáo thống kê chiến dịch gửi Email Marketing

Theo dõi và thống kê đầy đủ chiến dịch email
Email là một trong những hình thức tiếp thị duy nhất có thể cho bạn biết chính xác ai đã xem email của bạn và họ thấy nó khi nào. Khi bạn gửi đi một chiến d...
Tue, 15 Tháng 6, 2021 at 1:52 PM
Cách Xuất file báo cáo thống kế trên Zetamail
Bước 1: Chuyển ngôn ngữ web sang Tiếng Anh  Thực hiện bước này để đảm bảo file xuất ra không bị lỗi font Bước 2: Vào phần báo cáo, thống kê chiến dịch, ch...
Tue, 26 Tháng 6, 2018 at 11:41 AM
Sau bao lâu thì có được báo cáo thống kê chính xác nhất?
Báo cáo thống kê không thể có ngay sau gửi chiến dịch email marketing, mà cần chờ đợi trong 2-3 ngày ngày để có được kết quả cuối cùng. Điều này rất dễ ...
Tue, 18 Tháng 6, 2019 at 11:07 AM
Cơ chế thống kê email marketing: mở email & nhấp link
Việc theo dõi mở email và nhấp link là vô cùng quan trọng bởi nó đem về dữ liệu khách hàng ngầm định cho các nhà tiếp thị. Đồng thời là con số khách quan ph...
Fri, 29 Tháng 1, 2021 at 11:18 AM