Bạn muốn thu thập dữ liệu, đánh giá thị trường, thống kê thói quen tiêu dùng của những đối tượng khách hàng khác nhau... từ đó tạo ra các chiến dịch marketing cụ thể cho sản phấm, dịch vụ của bạn... thì  tạo các cuộc thăm dò và gửi đến khách hàng của mình là một việc cần thiết trong kế hoạch phát triển sản phẩm, dịch vụ của bạn.

Các thao tác bạn cần thực hiện là:

 • Xem thăm dò
 • Tạo thăm dò
 • Xem kết quả thăm dò
 •  Duyệt các câu trả lời
 • Xuất các câu trả lời ra file

  Các thao tác với thăm dò  Tạo bản khảo sát

  Chỉ với những thao tác đơn giản bạn đã tạo được một bản khảo sát trực tuyến gửi tới khách hàng của mình  Màn hình *Tạo bảng khảo sát*