Gửi chiến dịch thử nghiệm và khảo sát

Khảo sát trực tuyến
Bạn muốn thu thập dữ liệu, đánh giá thị trường, thống kê thói quen tiêu dùng của những đối tượng khách hàng khác nhau... từ đó tạo ra các chiến dịch marketi...
Mon, 22 Tháng 4, 2019 tại 11:38 SA
( BETA Version ) Chức năng gửi PHIÊN BẢN thử nghiệm Test A/B
I. Giới thiệu tính năng phiên bản thử nghiệm - Test A/B  1. Mục đích So sánh hiệu quả giữa 2 hoặc nhiều phiên bản email, dựa trên tỷ lệ mở hoặc nhấp link...
Wed, 17 Tháng 4, 2019 tại 3:48 CH