Chắc bạn vẫn hay để ý các trang nước ngoài hoặc vài trang ở Việt Nam, ví dụ ở zetamail: http://zetamail.vn/dang-ky hay có các trang yêu cầu bạn nhập thông tin để đăng ký bao gồm 

- Địa chỉ Email ( bắt buộc )

- Tên ( tùy chọn )

- Số điện thoại ( tùy chọn )

Mục đích là để thu thập thông tin liên hệ của bạn nhằm cho hoạt động Email marketing hoặc tele sales về sau.


Đối với phần mềm gửi email marketing của Zetamail bạn còn có thể lập cả 1 kế hoạch chăm sóc khách hàng tinh vi bao gồm hàng trăm email gửi tự động đến liên hệ khách hàng khi họ bắt đầu tham giá vào danh sách, xem thêm chức năng Auto Responders ở đây 

Video hướng dẫn: