Thu thập data khách hàng

Hướng dẫn cách sử dụng chức năng Tạo Form lấy thông tin liên hệ ( đặt lên website của bạn )
Chắc bạn vẫn hay để ý các trang nước ngoài hoặc vài trang ở Việt Nam, ví dụ ở zetamail: http://zetamail.vn/dang-ky hay có các trang yêu cầu bạn nhập t...
Tue, 15 Tháng 6, 2021 tại 2:56 CH
Hướng dẫn cách tạo Form đăng ký trong nội dung Email
BƯỚC 1: TẠO DANH SÁCH LIÊN HỆ Vào Quản lý danh sách => Tạo danh sách liên hệ như bình thường rồi Lưu lại  (không up data nào lên) Lưu ý: nếu ...
Thu, 6 Tháng 10, 2022 tại 10:30 SA
Hướng dẫn sử dụng tính năng Quét email của phần mềm Zetamail
Nếu bạn cần thu thập data từ các trang web trên mạng, Zetamail sẽ cung cấp cho bạn một công cụ quét email từ website đó giúp bạn gia tăng data tiềm năng của...
Mon, 26 Tháng 11, 2018 tại 6:12 CH