Phản hồi tự động là tính năng giúp bạn đặt trước thời gian gửi Email đến khách hàng nằm trong danh sách môt cách tự động, theo thời gian bạn quy định.


Tất cả phụ thuộc vào kế hoạch chăm sóc khách hàng của bạn.

Lấy Ví dụ: 

1. Khách hàng A mới gia nhập danh sách ngày 10/10/2015

2. Sau 1 giờ khách hàng A sẽ nhận được một email hướng dẫn hay tư vấn có sẵn do bạn đã thiết lập trước đó rất lâu.

3. Sau 24 giờ khách hàng A sẽ tiếp tục nhân được một email khác nữa

Và cứ thế ....


Bạn có thể thiết lập không giới hạn số Email sẵn để tự động gửi đến khách hàng mà không mất thời gian thiết lập Gửi một chiến dịch Email 

Ưu điểm chính của tính năng này là hệ thống sẽ tự động gửi những Email mà bạn đã thiết lập trước đó đến liên hệ mới gia nhập danh sách hoặc những lien hệ cũ ( tùy chọn ), theo thời gian mà bạn quy định.


VIDEO HƯỚNG DẪN:
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT:


Bước 1: Tạo danh sách liên hệ, bạn có thể xem hướng dẫn tạo danh sách ở đây


Bước 2: Tạo trường tham biến ứng với "Các thông tin bạn muốn lấy từ Form liên hệ trong danh sách bạn vừa tạo" => Xem hướng dẫn ở đây


Bước 3: Tạo trả lời tự động cho danh sách liên hệ


Vui lòng làm theo các hướng dẫn bằng hình ảnh dưới đây.


blob1468552116493.png

Vậy là bạn đã hoàn thành việc tạo một trả lời tự động hay còn gọi là Gửi tự động.

Hướng dẫn bên trên chúng tôi chỉ hướng dẫn cách đơn giản nhất để tạo, tuy nhiên bạn có thể ứng dụng nó trong nhiều trường hợp.

Để xem lại các trả lời tự động đã tạo: