Thiết lập email tự động

Hướng dẫn thiết lập Email phản hồi tự động - Email nhỏ giọt nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng
I. Tại sao nên sử dụng tính năng Phản hồi tự động? Phản hồi tự động là tính năng giúp bạn đặt trước thời gian gửi Email đến khách hàng nằm trong danh ...
Fri, 7 Tháng 6, 2019 at 4:04 CH
Hướng dẫn sử dụng tính năng Thao Tác Tự động - Kích hoạt email theo điều kiện
Tính năng thao tác tự động giúp khách hàng có thể tiến hành gửi 1 thư tự động đến các khách hàng theo tiêu chí mong muốn. Các bước để gửi một thư tự động t...
Fri, 7 Tháng 6, 2019 at 4:07 CH
Hướng dẫn chúc mừng sinh nhật bằng tính năng "Thao tác tự động"
Gửi email chúc mừng khách hàng nhân ngày lễ kỉ niệm, sự kiện quan trọng của khách hàng sẽ giúp tạo một sự gần gũi và tương tác giữa người gửi & khách hà...
Tue, 2 Tháng 11, 2021 at 9:31 SA