Thiết lập email tự động

Hướng dẫn thiết lập Email phản hồi tự động - Email nhỏ giọt nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng
I. Tại sao nên sử dụng tính năng Phản hồi tự động? Phản hồi tự động là tính năng giúp bạn đặt trước thời gian gửi Email đến khách hàng nằm trong danh ...
Fri, 7 Tháng 6, 2019 at 4:04 PM
Hướng dẫn sử dụng tính năng Thao Tác Tự động - Kích hoạt email theo điều kiện
Tính năng thao tác tự động giúp khách hàng có thể tiến hành gửi 1 thư tự động đến các khách hàng theo tiêu chí mong muốn. Các bước để gửi một thư tự động t...
Fri, 7 Tháng 6, 2019 at 4:07 PM