Đây là tính năng cực kì độc đáo dành cho cả 2 qói Quảng cáo và Chăm sóc của ZetaMail.


Cụ thể bạn sẽ tạo được 1 thử nghiệm để lựa chọn so sánh hiệu quả dựa trên tỷ lệ mở hoặc nhấp link trong email  giữa 1 hoặc nhiều chiến dịch. ( thường là 2 - 3 phiên bản khác nhau  ) .


Sau đó dựa theo cấu hình của bạn nó sẽ lựa chọn gửi kiểm tra trước đến 1 số lượng % nhất định liên hệ trong danh sách của bạn.

Trước khi tự động gửi đến toàn bộ.


Tính năng này có 2 lựa chọn:

* Bạn có thể lựa chọn ra 10% liên hệ gửi thử trước, sau đó Hệ thống sẽ tự động chọn ra  Đâu là nội dung mang lại hiệu quả tốt nhất để gửi cho tệp khách hàng còn lại.

HOẶC

* Bạn có thể tối đa hóa hiệu quả bằng cách gửi cùng lúc 2-3 phiên bản nội dung đến cùng một danh sách khách hàng ( ví du, bạn đang có 2 phiên bản nội dung, danh sách 1000 liên hệ => 500 lien hệ sẽ nhận đc nội dung số 1, 500 liên hệ sẽ nhận được nội dung số 2 )


Hãy xem 1 số hình hướng dẫn chức năng: