Trong Hợp đồng dịch vụ của Zetamail đã có điều khoản về Bảo mật thông tin.


Đảm bảo không cung cấp dữ liệu của khách hàng sử dụng trên hệ thống Zetamail cho bên thứ 3, trừ khi có sự đồng ý của khách hàng


Hiện tại Zetamail hoạt động trên thị trường được 6 năm với nhiều khách hàng lớn tin tưởng sử dụng với data hàng triệu mail như: Viettel, KTO, Misa...


Ngoài ra Zetamail không có dịch vụ cung cấp hoặc bán data cho bất kỳ cá nhân tổ chức nào nên khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng dịch vụ


Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 086.088.864