FAQ3

Hướng dẫn xuất File liên hệ trên hệ thống Zetamail
Bạn đang muốn xuất danh sách data của mình từ trên hệ thống của Zetamail ra, bạn có thể thực hiện theo các bước đơn giản sau:  Phần 1: Xuất tất cả các liên...
Fri, 24 Tháng 7, 2020 at 2:59 PM
Cập nhật một số điều chỉnh trên giao diện ngày 08/08/2018
Gửi quý khách hàng, Để tăng thêm trải nghiệm người dùng khi sử dụng công cụ email marketing ZetaMail. Nhóm kỹ thuật có cập nhật 1 số thay đổi trong ...
Thu, 9 Tháng 8, 2018 at 8:48 AM
Hướng dẫn Copy nội dung từ Email lên hệ thống của Zetamail
Bạn có mẫu Email trên Gmail muốn copy vào phần soạn thảo của hệ thống Zetamail, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Copy code HTML từ mẫu ema...
Wed, 22 Tháng 8, 2018 at 3:14 PM