Zetamail hiện tại đang sử dụng server Amazon Web Services (AWS) - được xây dựng uy tín tốt bởi hàng ngàn khách hàng của Zetamail trong vòng 7 năm nay với hàng loạt khách hàng lớn như: Misa, KTO, Viettel, Tân Hoàng Minh, CMS, FPT....