Trước khi gửi một chiến dịch bạn luôn luôn gửi test email để xác nhận xem email của bạn sẽ gửi vào hòm thư nào.


Bước 1: Gửi nội dung test đến danh sách test

Bước 2: Nếu nội dung email của bạn vào hòm thư quảng cáo, nhóm hỗ trợ zetamail sẽ sử dụng 1  số mẹo sau để giúp nội dung của bạn tránh hòm thư quảng cáo. 


  • Mẹo 1: Chụp ảnh nội dung và insert vào chiến dịch

Xem chi tiết tại video dưới đây!  • Mẹo 2: Soạn thảo nội dung thư gửi đi có dạng thư tay gửi đến khách hàng.

Soạn nội dung email dưới dạng thư tay gửi tới khách hàng

1.Có lời chào đầu tiên của nội dung email

Thân gửi anh/chị ABC

Kính gửi công ty ABC

....

Nên cá nhân hóa nội dung email tại bước này, với những danh sách khách hàng có đầy đủ thông tin khách hàng , việc cá nhân hóa sẽ trở nên đơn giản.

3 bước cá nhân hóa email, xem tại đây.

2. Nội dung đã bị đánh dấu là quảng cáo , chụp ảnh màn hình nội dung và insert vào nội dung email

3. Thêm 1 link xem phiên bản web nếu họ không xem được nội dung email.

Trình soạn thảo Zetamail cũ


Trình soạn thảo Zetamail mới


Chú ý: Nếu nội dung email có chữ kí, có file đính kèm( pdf, zip...) bạn có thể bỏ hết đi rồi gửi nội dung đơn giản xem chiến dịch còn bị vào hòm thư quảng cáo hay không.

Xem chi tiết tại video dưới đây!

  • Mẹo 3: Chú ý đến phần chữ kí của email gửi thư đi

Nếu nội dung của bạn soạn thảo text đơn giản mà gửi đi vẫn bị vào quảng cáo thì bạn nên xem xét đến phần chữ kí cuối email.

Vì có thể chữ kí đó của bạn đã bị gmail đánh là nội dung quảng cáo, nên có một cách kiểm tra đơn giản xem phần chữ kí của bạn có là nguyên nhân thư rơi vào hòm thư quảng cáo hay không? Đó là bạn chỉ cần xóa phần chữ kí và gửi đi để kiểm tra.

Nếu khi xóa chữ kí đi và gửi vào hòm thư chính, thì tức là phần chữ kí có vấn đề, bạn cần viết lại nội dung chữ kí.


Bước 3: Gửi test lại nội dung.


Trên đây là một số mẹo giúp email của bạn tránh hòm thư quảng cáo.


Xem thêm: 

Email của tôi gửi vào quảng cáo, tôi phải làm gì?

Làm sao để tránh email rơi vào hòm thư quảng cáo của gmail?


Mọi vấn đề cần giải đáp liên hệ với chúng tôi qua trang chủ Zetamail hoặc �Hotline.