Bạn đang gặp vấn đề trong quá trình copy nội dung từ word, web,.. vào trình soạn thảo mới của Zetamail 

Bạn không thể cách dòng trong trình soạn thảo mới  khi copy - paste ? 

Bạn không đổi được định dạng chữ khi copy trực tiếp vào trình soạn thảo mới?

Zetamail  gửi tới bạn hướng dẫn copy nội dung từ word vào trình soạn thảo kéo - thả của Zetamail 

Bước 1: Copy nội dung  và paste vào 1 tab của website

Bước 1.1 : Copy nội dung 

Bước 1.2 Mở 1 tab website và paste nội dung vào đó 

Bước này để xóa đi định dạng chữ của đoạn nội dung, tránh tình trạng nội dung bị gán định dạng không thể sửa trên trình soạn thảo 

Sau khi paste vào tab website , tiến hành Copy lại đoạn nội dung đó 

Bước 2: Paste nội dung vào trình soạn thảo kéo - thả


Lưu ý: Bạn nên để lại dòng "This is a new Text block. Click to change the text." sau đó paste nội dung xuống dưới dòng đó

Sau khi copy nội dung xong vào bạn  chỉnh sửa nội dung (vd: Cách dòng, chỉnh sửa font,...)=> Nếu bạn đã chỉnh sửa xong thì bạn có thể xóa dòng "This is a new Text block. Click to change the text."

Vậy là bạn đã hoàn thành quá trình copy text trên trình soạn thảo Kéo - thả của Zetamail 


Chúc bạn thành công trong việc copy nội dung vào trình soạn thảo trên Zetamail!

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Zetamail

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang chủ Zetamail hoặc số hotline để chúng tôi được hỗ trợ cho bạn!