Hướng dẫn sử dụng trình soạn thảo Kéo -Thả của Zetamail

Hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao soạn thảo Kéo - Thả của Zetamail

Cập nhật tính năng Phân loại mẫu email & +50 mẫu email mùa hè 2019
Thời gian vừa qua Zetamail có cập nhật thêm +50 mẫu email mới và phân loại các mẫu Email theo các ngành nghề để quý khách hàng dễ dàng lựa chọn. Giờ đây qu...
Thu, 28 Tháng 3, 2019 at 10:32 AM
Giới thiệu trình soạn thảo Kéo - Thả trên hệ thống Zetamail
Hiện nay, Zetamail đang cung cấp Phần mềm và Dịch vụ gửi Email Marketing hiệu quả tốt nhất cho doanh nghiệp. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng trì...
Wed, 17 Tháng 4, 2019 at 5:00 PM
Hướng dẫn copy nội dung lên trình soạn thảo Kéo - thả của Zetamail
Bạn đang gặp vấn đề trong quá trình copy nội dung từ word, web,.. vào trình soạn thảo mới của Zetamail  Bạn không thể cách dòng trong trình soạn thảo mới  ...
Mon, 24 Tháng 9, 2018 at 10:23 AM
Hướng dẫn cách tạo Nút bấm ( Button) trên trình soạn thảo Zetamail
Để tạo được nút bấm ( button) trong trình soạn thảo, bạn cần thực hiện những bước sau: Bước 1: Tạo một table có chiều rộng bằng với đoạn text của nội du...
Mon, 22 Tháng 4, 2019 at 11:54 AM
Thêm link hủy đăng kí nhận tin trên trình soạn thảo kéo - thả của Zetamail
Bạn muốn thêm link hủy đăng kí nhận tin trên trình soạn thảo kéo - thả của Zetamail, bạn thao tác theo các bước sau: Bước 1: Chọn vị trí thêm phần hủy nhận...
Wed, 24 Tháng 4, 2019 at 11:27 AM