Hướng dẫn sử dụng trình soạn thảo Kéo -Thả của Zetamail

Hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao soạn thảo Kéo - Thả của Zetamail

Giới thiệu trình soạn thảo Kéo - Thả trên hệ thống Zetamail
Hiện nay, Zetamail đang cung cấp Phần mềm và Dịch vụ gửi Email Marketing hiệu quả tốt nhất cho doanh nghiệp. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng trì...
Tue, 1 Tháng 8, 2023 tại 10:51 SA
Hướng dẫn copy nội dung lên trình soạn thảo Kéo - thả của Zetamail
Bạn đang gặp vấn đề trong quá trình copy nội dung từ word, web,.. vào trình soạn thảo mới của Zetamail  Bạn không thể cách dòng trong trình soạn thảo mới  ...
Tue, 15 Tháng 6, 2021 tại 2:34 CH
Thêm link hủy đăng kí nhận tin trên trình soạn thảo kéo - thả của Zetamail
Kính gửi quý khách hàng, Việc chèn liên kết hủy đăng ký nhằm đảm bảo người nhận có tùy chọn ngừng nhận email không mong muốn, đảm bảo thực hiện đúng quy đị...
Fri, 23 Tháng 2, 2024 tại 9:44 SA
HƯỚNG DẪN TẠO NÚT BẤM ( BUTTON) TRONG CÁC TRÌNH CỦA ZETAMAIL
I. HƯỚNG DẪN TẠO NÚT BẤM TRONG TRÌNH CƠ BẢN II. HƯỚNG DẪN TẠO NÚT BẤM TRONG TRÌNH KÉO THẢ Trong quá trình sử dụng nếu gặp bất cứ vấn đề...
Tue, 25 Tháng 7, 2023 tại 4:07 CH