Kính gửi quý khách hàng,


Với API của Zetamail, Hiện tại việc tích hợp gửi chiến dịch email hay gửi email giao dịch và thông báo từ các CRM hay nền tảng website bán hàng, website riêng hoặc 1 nền tảng có hỗ trợ giao thức API REST trên zetamail đã trở nên dễ dàng hơn.


Tài liệu này dành cho bộ phận kỹ thuật.


1 Số hàm cần lưu ý:

- xml_token hoặc token: Giá trị này là Key thay thế cho mật khẩu truy cập, lấy từ trang Quản lý tài khoản https://app.zetamail.vn/admin/index.php?Page=ManageAccount

- ID: là định danh duy nhất bằng chữ số của các trường thông tin chính mà bạn muốn lấy dữ liệu hoặc chỉnh sửa, cập nhật.


Dữ liệu trả về:

Để biết dữ liệu trả về, bạn cần tạo thử request đến các hàm và nhận về thông tin chi tiết, có 1 vài thông số chung dưới đây:

- Mã http header: 200 => Thành công

- Mã http header: >400 => Không tìm thấy giá trị

- Mã http header: > 500 => Có lỗi hệ thống 


Định dạng trả về là Json


Để sử dụng API bạn cần đăng nhập vào tài khoản của bạn trên Zetamail để lấy xml_token và tham khỏa các chức năng trên phần mềm, xem thêm về video mô tả các chức năng zetamail


Dưới đây là thông tin chi tiết về API theo từng chức năng:

API Lấy thông tin của chiến dịch:

https://documenter.getpostman.com/view/766995/SVYurH67?version=latest


API Lấy thống kê các chiến dịch, trả lời tự động, Thao tác tự động trên tài khoản zetamail:

https://documenter.getpostman.com/view/766995/S1TZyFyF?version=latest


API lấy danh sách liên hệ của Danh sách, thêm liên hệ, tạo danh sách:

https://documenter.getpostman.com/view/766995/S1EWPaWZ?version=latest


API để gửi 1 chiến dịch email marketing trên Zetamail:

https://documenter.getpostman.com/view/766995/SVYurH68?version=latest


API để lấy các thao tác tự động, dùng với mục đích gửi email theo sự kiện ( Giao dịch và thông báo )

Lưu ý: với chức năng này, bạn cần tạo sự kiện trên phần mềm zetamail trước khi tiến hành gửi thư

https://documenter.getpostman.com/view/766995/RWEfMePd


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ nhóm hỗ trợ Zetamail để gặp bộ phận kỹ thuật để được hướng dẫn và giải đáp.


Trân trọng cảm ơn.