Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn dành cho bộ phận kỹ thuật trên hệ thống Zetamail

Hướng dẫn Tích hợp gửi email với Zetamail thông qua API
Kính gửi quý khách hàng, Với API của Zetamail, Hiện tại việc tích hợp gửi chiến dịch email hay gửi email giao dịch và thông báo từ các CRM hay nền tảng ...
Wed, 18 Tháng 9, 2019 at 8:51 AM