Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn dành cho bộ phận kỹ thuật trên hệ thống Zetamail

Hướng dẫn Tích hợp gửi email với Zetamail thông qua API
Kính gửi quý khách hàng, Với API của Zetamail, Hiện tại việc tích hợp gửi chiến dịch email hay gửi email giao dịch và thông báo từ các CRM hay nền tảng ...
Thu, 4 Tháng 6, 2020 at 4:15 PM
Hướng dẫn thực hiện xác thực gửi qua tên miền trên Zetamail
Kính gửi quý khách hàng, Việc gửi email qua tên miền sẽ hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng danh tiếng gửi email trên internet, giúp nâng tỷ lệ inbox và giúp đ...
Wed, 22 Tháng 4, 2020 at 2:49 PM
Hướng dẫn lấy SMTP Gmail và xác minh địa chỉ của gói Cung Cấp
Chào quý khách hàng, Khi sử dụng gói cung cấp phần mềm của Zetamail, quý khách hàng có thể cần đăng ký và lấy SMTP miễn phí từ Gmail, để nhận đủ lợi ích...
Tue, 23 Tháng 6, 2020 at 4:07 PM
Hướng dẫn lấy về danh sách liên hệ trên Hubspot qua API
Kính gửi quý khách hàng. Nếu quý khách đang sử dụng Hubspot như một nền tảng hỗ trợ việc marketing, hướng dẫn sau sẽ giúp quý khách đồng bộ danh sách Em...
Sat, 20 Tháng 6, 2020 at 4:38 PM