Vtiger là 1 CRM khá phổ biến ở Việt Nam và được doanh nghiệp sử dụng, trong hướng dẫn này Zetamail sẽ chỉ bạn cách xuất 1 danh sách các liên hệ ( Leads hoặc contacts ) trên phần mềm của Vtiger.


Bước 1:

Bạn đăng nhập vào phần mềm của Vtiger với tài khoản của bạn và chọn Bảng chứa các danh sách liên hệ ( Leads hoặc Contacts ).
Bước 2:

�Bạn chọn List muốn xuất, check chọn Tất cả liên hệ và bấm Export.
*Lưu ý:Trước khi bấm vào nút Export  Bạn cần bấm vào chữ màu xanh ghi là export all liên hệ ở đây, để lựa chọn xuất ra tất cả các liên hệ trong danh sách

Bước 3:

Bạn chọn xuất tất cả danh sách, và bấm nút Export màu xanh bên dưới Bước 4:

Sau khi có danh sách, bạn nhập nó lên zetamail và có thể triển khai chiến dịch bình thường


Theo hướng dẫn nhập danh sách liên hệ lên zetamail tại đây

Cảm ơn bạn đã xem hướng dẫn, bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể liên hệ nhóm hỗ trợ để được giải đáp.