Kính gửi quý khách hàng.


Nếu quý khách đang sử dụng Hubspot như một nền tảng hỗ trợ việc marketing, hướng dẫn sau sẽ giúp quý khách đồng bộ danh sách Email trên hubspot.


Bước 1: 

Quý khách truy cập Hubspot để khởi tạo và lấy api key theo hướng dẫn của hubspot sau:

https://knowledge.hubspot.com/integrations/how-do-i-get-my-hubspot-api-key


Bước 2:

Trên zetamail quý khách truy cập Menu -> Quản lý danh sách -> Bấm vào nút Đồng bộ từ CRMBước 3: Quý khách nhập thông tin lấy từ Hubspot�Các bước tiếp theo quý khách chỉ cần nhập thông tin và chờ cho đến khi danh sách được đồng bộ thành công.


Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến dịch vụ.