Chiến dịch gửi chưa hoàn tất?

Làm thế nào để tránh chiến dịch gửi "bị chặn" trên Zetamail?
I. Nguyên nhân chiến dịch "bị chặn" trên Zetamail Chiến dịch bị chặn sẽ có thông báo trạng thái "Đã bị chặn" trong phần Xem lịch gửi ...
Tue, 14 Tháng 5, 2019 tại 4:01 CH