Phân loại danh sách khách hàng

Hướng dẫn PHÂN NHÓM DANH SÁCH trên hệ thống Zetamail
I. Tại sao nên phân nhóm danh sách Database khách hàng là một nguồn tài nguyên và bạn phải làm thế nào để tận dụng tốt nhất nguồn tài nguyên đó. Phân ...
Mon, 1 Tháng 11, 2021 tại 3:09 CH
Cách Gửi danh sách khách hàng theo các tiêu chí
Chức năng lọc danh sách khách hàng sẽ giúp người dùng tối ưu hơn trong việc lên kế hoạch gửi Email Marketing. Để LỌC những khách hàng đã mở bất kỳ một chiến...
Mon, 31 Tháng 7, 2023 tại 9:12 SA