Phân loại danh sách khách hàng

Hướng dẫn PHÂN LOẠI DANH SÁCH trên hệ thống dịch vụ Email Marketing
I. Tại sao nên phân nhóm danh sách Database khách hàng là một nguồn tài nguyên và bạn phải làm thế nào để tận dụng tốt nhất nguồn tài nguyên đó. Phân ...
Tue, 16 Tháng 4, 2019 at 2:58 PM
Cách Gửi danh sách khách hàng theo các tiêu chí
Chức năng lọc danh sách khách hàng sẽ giúp người dùng tối ưu hơn trong việc lên kế hoạch gửi Email Marketing. Để LỌC những khách hàng đã mở bất kỳ một chiến...
Thu, 4 Tháng 10, 2018 at 11:46 AM
Hướng dẫn phân loại danh sách trên hệ thống dịch vụ Email Marketing
Xem chi tiết tại: https://zetaitc.freshdesk.com/support/solutions/folders/1000002967/page/1?url_locale= Truy cập Website: https://www.zetamail.vn/
Thu, 13 Tháng 7, 2017 at 3:51 PM