Hướng dẫn tránh spam

Các yếu tố khiến email rơi vào thư mục Spam??
Rơi vào thư mục Spam - Tỷ lệ inbox thấp là vấn đề đa số các nhà tiếp thị email phải đối mặt. Rất nhiều nhà tiếp thị nhận định rằng mấu chốt nằm ở nhà cung c...
Mon, 31 Tháng 7, 2023 tại 10:37 SA
Hướng dẫn cách viết nội dung tránh Spam
Để có một email chất lượng bạn cần phải tuân thủ các nguyên tắc nhận diện spam, như vậy nội dung email của bạn sẽ được truyền tải đầy đủ đến người nhận. Sau...
Tue, 7 Tháng 5, 2024 tại 3:12 CH
Hướng dẫn tuân thủ chính sách CAN-SPAM
Gửi quý khách hàng, Nội dung dưới đây hướng dẫn bạn làm thế nào để tuân thủ các chính sách CAN-SPAM của Zetamail và các tổ chức khắt khe nhất. Đầu tiên...
Thu, 14 Tháng 5, 2020 tại 5:47 CH
Email của tôi bị SPAM? Cần làm gì để khắc phục, zetamail giúp được gì cho bạn?
Có 1 vài Nguyên tắc bạn có thể áp dụng để tránh spam: 1. Tạo 1 danh sách Test trong đó có ít nhất 2 email thuộc Gmail của bạn để gửi Kiểm tra inbox trước m...
Thu, 7 Tháng 12, 2023 tại 5:19 CH
Có cách nào để test spam trước không?
Sau khi soạn xong nội dung thư, Bạn nên tạo 1 danh sách test bao gồm 2-3 email cá nhân để gửi test trước. Check hộp thư nhận được, spam hay inbox, hiển thị...
Tue, 15 Tháng 6, 2021 tại 4:20 CH